Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни – GDPR

GDPR
 Идент. №  POL_01
Версия:    0.1
Дата:    13.01.2020 г.
Одобрил:    Управител
Администратор:
РК Онлайн ЕООД
ДЛЗД:
……..
Телефон:. 0894 404438
E-mail:rkaccessories@abv.bg
Уебсайт: https://rkaccessories.net/

Фирма „РК Онлайн ЕООД“ е със седалище и адрес на регистрация:гр Стара Загора, ул. Васил Левски 22, ЕИК: 205934171

Контактите на Длъжностното лице на фирмата са : тел. 0894 404438 , имейл: rkaccessories@abv.bg

RK accessories е фирма с дългогодишен опит в областта на търговията, чийто успешено изграден обществен имидж е основан на принципите на корекността към своите служители и бизнес партньори. В съответствие с изискванията на Регламент 2016/679, фирмата приема политика, която да гарантира неприкосновеността на личните данни, съобразно установените принципи.

Настоящата политика има за цел да информира субектите за начина по който администраторът обработва лични данни и за техните права.

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Защитата на личните данни е от голямо значение за RK accessories и искаме процесът по обработка на Вашите лични данни да бъде напълно открит и прозрачен за Вас. Ето защо имаме политика, която определя как ще бъдат обработвани и защитени Вашите лични данни.

Кой носи отговорност за личните Ви данни?

РК ОНЛАЙ ЕООД е администратор на личните данни, които ни предоставяте и носи отговорност за тях, съгласно приложимия закон за защита на личните данни. РК ОНЛАЙ ЕООД с адрес и седалище: гр Стара Загора, ул. Васил Левски 22

Регистрационен номер на компанията: 205934171, Управител/МОЛ: Р.Колаксъзова

Къде съхраняваме Вашите данни?

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“).

Кой има достъп до Вашите данни?

Ние никога не прехвърляме, продаваме или разменяме Вашите данни за маркетингови цели на трети страни извън групата RK accesssories. Данните, които се препращат на трети страни, се използват само за предоставяне на нашите услуги. Запознайте се с категориите трети страни за всеки процес по-долу. Какво е правното основание за обработването на Вашите данни? За всяко конкретно обработване на лични данни, които събираме от Вас, ще Ви информираме дали предоставянето на лични данни се изисква от закона или е необходимо за сключване на договор и дали сте задължени да предоставяте лични данни, както и какви последици са възможни, ако решите да не го направите.

Какви са Вашите права?

Право на достъп: По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме. Можете да се свържете се с Обслужване на клиенти, след което Вашите лични данни ще Ви бъдат предоставени чрез електронна поща. Право на преносимост: Когато RK accessories обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин въз основа на Вашето съгласие или въз основа на споразумение, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили. Право на коригиране: Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни. Ако имате профил в rkaccessories.net, можете да редактирате своите лични данни в страницата на профила си. Право на изтриване: Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от rkaccessories.net по всяко време, освен в следните ситуации:

* в момента сте в процес на комуникация с отдел Обслужване на клиенти по разрешаването на даден въпрос

* имате отворена поръчка, която още не е изпратена или е частично изпратена

* имате неуреден дълг към rkaccessories.net, независимо от начина на плащане

* ако сте направили покупка, ще запазим Вашите лични данни във връзка с Вашата трансакция според счетоводните правила.

Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес: Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на rkaccessories.net. RK accessories.net няма да продължи да обработва личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове. Право да възразите срещу директния маркетинг: Имате право да възразите срещу получаването на маркетингови съобщения, включително срещу профилирането и анализа за целите на директния маркетинг. Можете да се откажете от директния маркетинг по следните начини: * като следвате указанията във всяко съобщение, изпратено с маркетингова цел * като редактирате настройките във Вашия RK acccessories профил

Право на ограничение Имате право да поискате rkaccessories.net да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства: *ако възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес на rkaccessories.net, RK accessories ще ограничи обработването на данните в очакване на резултат от проверката на законните основания. *ако претендирате, че Вашите данни са неточни, RK accessories трябва да ограничи обработването в очакване на резултат от проверката на точността на личните данни. *ако обработването е неправомерно, можете да възразите срещу изтриването на личните Ви данни и вместо това да изискате ограничаване на използването им *ако RK accessories вече не се нуждае от личните данни, но те са Ви необходими за упражняване или защита на правни претенции. Как можете да приложите Вашите права? Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на shop@accessories.net. Служител по защита на личните данни: Определихме отговорници по защита на личните данни, за да гарантираме, че Вашите лични данни винаги ще бъдат обработвани по открит, коректен и законен начин. Можете да се свържете с нашия служител по защита на лични данни на shop@accessories.net и да напишете CЗД като заглавие на имейла. Право на подаване на жалба към надзорен орган: Ако смятате, че RK accessories обработва Вашите лични данни по неправилен начин, можете да се свържете с нас. Също така имате право да подадете жалба към надзорен орган. Актуализиране на нашата Политика за поверителност: Възможно е да актуализираме нашата Политика за поверителност. Най-новата версия винаги е достъпна на нашия уебсайт. Ще съобщим всички съществени промени в Политиката за поверителност, например целта на използването на личните Ви данни, самоличността на администратора или Вашите права.